جنبش انقلابی مردم کردستان، درسها و دست آوردها به مناسبت سالروز فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان

امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه، سالروز صدور فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان است.…