تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل

بر پایه گزارشات منتشره روز سه شنبه ۴ شهریورماه، شماری از کارگران ذوب آهن در اردبیل،…

تجمع اعتراضی مرغداران در کرمانشاه

روز سه شنبه ۴ شهریور ماه، جمعی از مرغداران کرمانشاه، در مقابل سازمان جهاد کشاورزی این…

بیکاری ۵۰ کارگر کارخانه نورد ایوان 

بر پایه گزارشات منتشره، کارخانه “نورد ایوان” واقع در استان ایلام به دلیل اختلاف بین سهامدارانش…

تداوم حملات طالبان در افغانستان

روز سه شنبه ۴ شهریور ماه، گروه طالبان، به یک قرارگاه نیروهای کماندو ارتش افغانستان در…

تداوم اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی ایران

بیست و پنجمین روز از اعتراض و اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه…

استمرار اعتراضات کارگران راه آهن 

صبح روز سه شنبه ۴ شهریور ماه جمعی از کارگران راه آهن خط ورامین ، پیشوا…

ادامه حق طلبی کارگران هفت تپه

روز سه شنبه ۴ شهریور ماه، ادامه حق طلبی کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری…

اعتراض دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری امیدیه

سه کارگر شهرداری امیدیه درسال جاری با مطالبات پرداخت نشده از کاراخراج شدند و اعتراض های…