شکنجه و قتل چهار کولبر در سردشت و پیرانشهر

بنابه گزارشات دریافتی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه، چهار کولبر به نامهای “زانست حسن‌زاده” ٢۵ ساله…

اعتراضات کارگران پالایشگاه پارسیان سپهر

کارگران پالایشگاه پارسیان سپهر(شرکت همپا) روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه با اعتصاب و برپایی تجمع نسبت…

تجمع کارگران معدن آق دربند

جمعی از کارگران معدن آق دربند سرخس روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه، در اعتراض به عدم پرداخت…

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری های استان خوزستان

روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه،  کارگران شهرداری آغاجاری و حمیدیه  در استان خوزستان به طور جداگانه…

تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان

کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع معلمان حق التدریسی

روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه جمعی از معلمان حق التدریسی سراسر کشور با رفتن به تهران…

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جمعی از دانشجویان علوم پزشکی مشهد روز چهارشنبه ۱۲ شهریرو ماه در اعتراض برگزاری آزمون علوم…

اعتراض کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی

کارگزاران صندوق بیمه کشاروزی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه در اعتراض به  ادامه بلاتکلیفی شغلی خود…