سردار بی سپاهی کە بە همە می تازد ؟ (در حاشیە اظهارت جدید مجید حسینی)

حسن رحمان پناە بە تاریخ ٣١ اوت ٢٠٢٠ مجید حسینی از افراد سابق حزب کمونیست کارگری…

تجمع کارگران غیر نیشکری هفت تپه

روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه همزمان با سفرقالیباف به شوش، کارگران غیرنیشکری اخراجی هفت تپه…

اعتصاب و تجمع کارکنان بیمارستان شهر باشت

کارکنان شرکتی بیمارستان شهر باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه در…

تجمع  اعتراضی دامپرواران جوین

جمعی از دامپرواران جوین روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه برای اعتراض به افزایش سرسام آور قیمت نهادهای…

تجمع اعتراضی دانشجویان علوم‌پزشکی تبریز

روز پنج شنبه ۱۳ شهریور،جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تجمع مقابل و داخل…

مرگ دو کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۲ کارگر در…

واژگونی اتوبوس در آزاد راه کرج ـ قزوین

  صبح روز جمعه ۱۴ شهریور ماه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در آزادراه کرج-قزوین…

اخراج ۲ میلیون کارگر در آمریکا با شیوع کرونا

به گزارش  شرکت کاریابی “چلنجر” از زمان شیوع ویروس کرونا در آمریکا بیش از ۲ میلیون…