کشف بیش از ۴ تن نیترات آمونیوم جدید در نزدیکی بندر بیروت 

ارتش لبنان پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه اعلام کرد که در نزدیکی ورودی بندر بیروت ۴.۳۵ تن…