ادامه تجمع کارگران هفت تپه

روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه، هشتاد و چهارمین روز از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه به…

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز شنبه ۱۵ خرداد ماه شماری از بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ر…

تداوم تجمع کارگران معدن آق دربند

جمعی از کارگران معدن آق دربند سرخس روز شنبه ۱۵ شهریور ماه در اعتراض به پرداخت…

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران  شهرداری  سر بندر خوزستان

کارگران شهرداری “سربندر” خوزستان روز شنبه ۱۵ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه…

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

جمعی از کارگران شهرداری یاسوج که تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف در بخش خدمات و فضای سبز…

تجمع کارکنان مخابرات روستایی مقابل مجلس

جمعی از کارکنان مخابرات روستایی شهرهای مختلف روز شنبه ۱۵ شهریور ماه با رفتن به تهران…

اعتراض پرسنل بیمارستان خمینی کرج

روز شنبه ۱۵شهریور ماه تعدای از   پرسنل بیمارستان خمینی کرج در اعتراض بە عدم دریافت…

انتقال نوید افکاری و برادرانش به مکانی نامعلوم

بنا به گزارشات منتشره از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون “نوید افکاری” و دو برادر زندانی‌اش…