اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرخمینی

روز دوشنبه ۱۷ شهریور، کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرخمینی زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در ادامه اعتراضات…

ادامه تجمعات کارگران هفت تپه

صبح روز دوشبنه ۱۷ شهریور ماه بار دیگر کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت تپه برای احقاق حقوقشان…

استمرار تجمع کارگران مخابرات در برابر مجلس

شماری از کارگران مخابرات روستایی سراسر کشور  روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه برای سومین‌روز پیاپی، در…

ازسرگیری اعتراضات آموزشیاران نهضت سوادآموزی

روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه بار دیگر پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی  کشور در اعتراض…

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری ماهشهر

روزیکشنبه ۱۶ شهریور، کارگران شهرداری ماهشهر برای اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از…

اعتراض کارگران راه آهن شاهرود

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود روز یکشنبه ۱۶ شهریور، نسبت به عدم پرداخت دستمزدهایشان توسط…

تجمع کارگران مجموعه فرهنگی، ورزشی برق منطقه ای کرمان

روز یکشنبه ۱۶ شهریور، کارگران مجموعه فرهنگی، ورزشی برق منطقه ای کرمان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان…

کشته و زخمی شدن ۹ کارگر در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دستکم ۹…