جهان امروز

جهان امروزz2

اعتصاب کارگران ۴ واحد صنعتی و خدماتی ماهشهر

صبح روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه برای چندمین روز متوالی کارگران صنعتی و  خدماتی ماهشهر،…

استمرار تجمع کارگران غیر نیشکری هفت تپه

روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه، کارگران اخراجی غیرنیشکری  هفت تپه با ادامه تجمع مقابل فرمانداری…

سومین روز از اعتصاب کارگران تراورس راه آهن اندیمشک

کارگران کارخانه تراورس راه آهن آندیمشک  روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق…

تداوم تجمع کارگزاران مخابرات روستایی

روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشور مقابل مجلس رژیم  برای…

استمرار تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی

تجمع پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی…

تجمع دوباره کارگران بازنشسته صنعت نفت

روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه کارگران بازنشسته صنعت نفت کشور  در اعتراض به روند تصویب شیوه…

اعتراض آتش نشانان اصفهان

جمعی از آتش نشان اصفهان روز دوشبنه ۱۷ شهریور ماه نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون…