تجمع کارگران غیرنیشکری هفت تپه

روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، همچون روزهای گذشته کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت تپه  هفت تپه بابرپایی تجمع مقابل…

ادامه اعتراض کارگران چهار واحد صنعتی وخدماتی پتروشیمی ماهشهر

روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه برای چهارمین روز متوالی، کارگران ۴ واحد صنعتی و خدماتی ماهشهر…

تداوم تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی

صبح روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه برای چهارمین روز متوالی پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی…

استمرار تجمع بازنشستگان وزارت نفت

بازنشستگان وزارت نفت بار دیگر روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی…

اعتراض کارگران شرکت برق کرمان

جمعی از کارگران شرکت برق کرمان روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه در اعتراض به بلاتکلیفی…

تجمع کارگران بازنشسته تبریز

جمعی از کارگران بازنشسته شرکتهای داروسازی، سرم سازی و تراکتور سازی روز سه شنبه ۱۸ شهریور…

تجمع معلمان مدارس مشارکتی ریگان

جمعی از معلمان مدارس مشارکتی ریگان در استان کرمان روز سه شنبه ۱۸ شهریور،برای دفاع از…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لالی

کارگران شهرداری لالی در اعتراض به دریافت نکردن ۱۲ ماه حقوق  معوقه خود روز سه شنبه…