اعتصاب و تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب آبادان

جمعی از کارگران شرکت آب وفاضلاب آبادان روز چهارشنبه ۱۹ شهریور،برای اعتراض به عدم پرداخت ماه…

از سرگیری اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه اعتصاب و اعتراضات خود را نست به…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سوسنگرد

روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به عدم پرداخت چندین…

اعتراضات دامنه دار کارگران اخراجی کارخانه برفاب

روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه، اعتراضات دامنه دار بیش از۹۰۰ کارگر اخراجی کارخانه برفاب نسبت به…

اعتصاب و تجمع  کارکنان دانشگاه چمران اهواز 

جمعی از کارکنا دانشگاه چمران اهواز روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در اعتراض به کاهش دستمزدهای…

اعتراض فعالان محیط زیست در شاهرود

روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه جمعی از مردم و فعالان محیط زیست نسبت به فعالیت مجدد…

تجمع اهالی دهستان های ماهیدشت

جمعی از اهالی دهستان های روستاهای “چقا نرگس” بخش ماهیدشت روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مه، برای…

کشته و زخمی شدن چهار کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دو کارگر…