اعتصاب دوباره کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه

اعتصاب کارگران کارخانه پارس آمپول دراعتراض به سطح پایین حقوق وشرایط کاری نامناسب وبرای بازگشت بکار…

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله 

اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و وعده های توخالی مسئولان…

اعتراض کارگران شهرداری سوسنگرد 

روز سه شنبه ۲۵ شهریور، کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق…

تجمع کارگران شرکتی بیمارستان بقایی اهواز

کارگران شرکتی بیمارستان بقایی اهواز روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در خوزستان و کرمانشاه 

  بدنبال  انتشار فراخوانی، روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی…

تجمع  اعتراضی دانشجویان پزشکی مقابل مجلس

روز سه شنبه ۲۵ شهریور، جمعی از دانشجویان پزشکی سال آخر برای اعتراض نسبت به بی‌عدالتی…

اعتراض خبرنگاران نسبت به شرایط احراز بیمه بیکاری

  روز سه شنبه ۲۵ شهریور مه جمع از خبرنگاران  رسانه های مختلف در تهران در…

حمله نیروهای گارد ویژه به زندان ارومیه و اعتصاب غذای  زندانیان سیاسی

روز سه شنبه ۲۵شهریور ماه نیروهای گارد ویژه با حمله به زندانیان محبوس در این زندان…