تداوم تجمع کارگران بازنشسته اهواز

روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه برای چندمین روز متوالی جمعی از کارگران بازنشسته اهواز در اعتراض…

تجمع داوطلبان جمعیت هلال احمر مقابل مجلس

از اوایل هفته جاری تاکنون جمعی از داوطلبان جمعیت هلال احمر با تجمع مقابل مجلس خواستار…

ادامه اعتراضات کارگران پیمانی بیمارستان دهدشت

کارگران پیمانی بیمارستان دهدشت روز چهار شنبه ۲۶ شهریور ماه بار دیگر در اعتراض به  عدم…

تجمع کارگران شهرداری لالی

جمعی از کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در اعتراض به…

اعتراض بخش خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان

با انتشار خبر واگذاری بخش خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان به پیمانکاران بخش خصوصی و…

تجمع جمعی از اهالی زاهدان

جمعی از اهالی زاهدان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه، با بستن یکی از خیابانهای این شهر، …

تجمع اعتراضی اهالی سرقنات ایذه

جمعی از اهالی سرقنات ایذه روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در اعتراض به وضعیت نامناسب بهداشتی…

تجمع رانندگان تاکسی کاشان

جمعی از رانندگان تاکسی کاشان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در اعتراض به افزایش نرخ قطعات …