بازگشت همه تحریمهای بین المللی علیه ایران

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه از بازگشت همه…