تجمع اعتراضی کارگران شرکت سازه کویر زابل

جمعی از کارگران شرکت سازه کویر زابل روز شنبه ۲۹ شهریور ماه در اعتراض به عدم…

اعتصاب مجدد کارگران شهرداری لالی

اعتصاب و اعتراض کارگران شهرداری لالی که از چند روز پیش تاکنون در اعتراض به عدم…

ادامه تجمع کارکنان شهرداری دهدشت

کارکنان قرارداد موقت شهرداری دهدشت روز شنبه ۲۹ شهریور ماه در اعتراض به وضعیت استخدامی و…

تجمع کارگران بیکار در بناب

روز جمعه ۲۸ شهریور ماه جمعی از کارگرا بیکار بناب در اعتراض به افزایش بیکاری در…

تجمع رانندگان تاکسی کد ۸ مریوان

جمعی از رانندگان کد ۸ شهرستان مریوان،  روز شنبه ۲۹ شهریورماه در اعتراض به به‌رسمیت شناخته…

اعتراض اهالی شهرستان شیبان

جمعی از اهالی شهرستان شیبان واقع در استان خوزستان، روز جمعه ۲۸ شهریور در اعتراض به…

اعتصاب غذای زندانیان بند مشاوره زندان ارومیه

جمعی از زندانیان محبوس در بند مشاوره زندان ارومیه روز جمعه ۲۸ شهریور ماه در اعتراض…

مصدومیت ۳ کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه ۲۸ شهریورماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در شهرهای…