تداوم تظاهرات کارگران اندونزی و بازداشت معترضان

در جریان برگزاری تظاهراتهای اعتراضی کارگران در اندونزی که از روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه آغاز…

تداوم تظاهراتهای ضد دولتی در قرقیزستان

روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه هزاران نفر از شهروندان قرقیزستان بار دیگر در اعتراض به نتیجه…