اعتراض به قطع درختان جنگل در فرانسه

شماری از شهروندان فرانسوی روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه در دو نقطه مختلف این کشور برای…

بالاگرفتن تنش بین ترکیه و یونان

یک ماه پس از بازگشت کشتی اکتشافی ترکیه از آب‌های مدیترانه شرقی، آنکارا بار دیگر این…

موج جدید گسترش کرونا و ضرورت تقویت همبستگی مردم

آمار مبتلایان به بیماری (کوید ۱۹) و آمار جانباختاگان این بیماری در ایران به سرعت در…