سقوط مرگبار هلی‌کوپترهای نظامی در هلمند

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه  در نتیجه سقوط دو هلی‌کوپتر نظامی در…

رهائی از فقر وفلاکت در گرو سرنگونی انقلابی این رژیم است !

خامنه ای رهبر رژیم اسلامی در سخنرانی ویدئوئی خود در روز دوشنبه در یک مراسم نظامی…