حملات مرگبار طالبان به نقاط مختلف افغانستان

روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه درجریان چندین حمله طالبان به نقاط مخلف افغانستان دستکم ۶۸ نفر…

جهان امروز شماره ۴۳۶

JE436

کارنامه جنگ۸ ساله ایران و عراق در ۴۰مین سال آغاز آن

این روزها ۴۰ سال از وقوع جنگ ۸ ساله ارتجاعی ایران و عراق می گذرد. گرچه هر…

جواب واقعی بە اختلافات واقعی ! در حاشیە اظهارت اخیر آقای مهتدی

حسن رحمان پناه آقای عبداللە مهتدی در نوشتەای بە تاریخ ١۵ سپتامبر ٢٠٢٠ تحت عنوان ”…

پاسخی کوتاه به تازه ترین دفاعِ از خودِ عبدالله مهتدی

جمشید عبدی می توان نیم قرن فعالیت سیاسی کرد و نیم قدم به درک علل اصلی…