اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی فناوران

کارگران واحدهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی فناوران روز یکشنبه ۱۱ آبانماه برای دومین روز متوالی در اعتراض…

ادامه اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه

روز یکشنبه ۱۱ آبانماه بار دیگر جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض…

تداوم تجمع کارگران کشت و صنعت مغان

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان بار دیگر روز یکشنبه ۱۱ آبانماه در اعتراض…

اعتراض کارگران کارخانه قند ایلام

روز شنبه ۱۰ آبانماه جمعی از کارگران کارخانه قند ایلام در اعتراض به تعطیلی کارخانه و…

استمرار تجمع کارگران اخراجی راهداری قزوین

چهل و هشت کارگر اخراجی راهداری و حمل و نقل جاده ایی قزوین روز شنبه ۱۰…

تجمع کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند

اعتراضات کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند نسبت به سطح نازل دستمزدها و سایر مطالباتشان…

اعتراض کارکنان دانشگاه چمران اهواز

روز شنبه ۱۰ آبانماه، کارکنان دانشگاه چمران اهواز در ادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح پایین حقوق…

جان باختن صدها نفر دیگر بر اثر بیماری کووید ۱۹ در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت رژیم روز شنبه ۱۰ آبانماه اعلام کرد «از روز جمعه تا شنبه، ۷۸۲۰…