کشته شدن کولبری دیگر در مرزهای چالدران

به گزارش دریافتی روز جمعه ۱۶ آبانماه برای دومین روز متوالی یک کولبر دیگر در یکی…

تجمع کارگران اخراجی شرکت نفت هفتکِل

کارگران پروژه احداث شرکت نمک‌زدایی نفت هفتکل روز شنبه ۱۷ آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت…

اعتراض کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس  روز شنبه ۱۷ آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لردگان

جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری «لردگان» در استان چهار محال بختیاری  روز شنبه ۱۷ آبانماه در…

ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

بار دیگر صبح روز شنبه ۱۷ آبانماه کارگران مجتمعه نیشکر هفت تپه در اعتراض به حضور…

تداوم تجمع کارگران و اهالی بیدخون عسلویه

شماری از کارگران واهالی بیدخون در شهرستان عسلویه روز شنبه ۱۷ آبانماه برای چندمین بار در…

اعتراض کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان

کارگران و پرسنل طرح آبرسانی به دشت سیستان روز شنبه ۱۷ آبانماه در اعتراض به عدم…

جان باختن دو کارگر در تهران و سقز

به گزارش منتشره روز جمعه ۱۶ آبانماه دو کارگر در تهران و سقز حین کار دچار…