تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون

روز سه شنبه شنبه ۲۰ آبانماه جمعی از کارگران پیمانی شرکت کشت و صنعت کارون در…

اعتراض کارگران حجمی عسلویه

جمعی از کارگران حجمی عسلویه روز سه شنبه ۲۰ آبان، در اعتراض به نداشتن امنیت جانی…

تجمع کارگران شرکت شهداب یزد به همراه خانواده هایشان

کارگران شرکت شهداب یزد به همراه شماری از اعضاء خانواده هایشان روز سه شنبه ۲۰ آبانماه…

ادامه اعتراض کارگران آب معدنی داماش

کارگران کارخانه آب معدنی داماش بار دیگر روز سه شنبه ۲۰ آبانماه در اعتراض به ادامه…

اعتصاب و تجمع دوباره کارگران شرکت رامپکو

روز سه شنبه ۲۰ آبانماه برای چندمین بار در سال جاری، کارگران تلمبه خانه غرب کارون…

از سرگیری اعتراض کارگران شهرداری مریوان

برای کارگران شهرداری مریوان در استان کردستان بار دیگر، روز سه شنبه ۲۰ آبانماه نسبت  به…

تجمع جمعی از معلولان آبادان

روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه جمعی از شهروندان دارای معلولیت در آبادان در اعتراض به…

جان باختن دو کارگر در همدان 

روز سه شنبه ۲۰ آبانماه در جریان وقوع دو حادثه کاری در همدان دو کارگر به…