جهان امروز شماره ۴۳۹

جهان امروز شماره ۴۳۹

تداوم تجمع کارگران ابنیه فنی سراسر کشور

کارگران پیمانی ابنیه فنی شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه به طور هماهنگ با برپایی تجمع نسبت…

اعتراض کارگران مناطق عملیاتی صنعت نفت خوزستان

روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بار دیگر کارگران کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت خوزستان در…

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کیان تایر

جمعی از کارگران کارخانه کیان تایر روز دوشنبه ۲۶ آبانماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی شغلی…

تجمع اعتراضی پرستاران در تهران

جمعی از پرستاران بیمارستانهای مختلف تهران صبح روز دوشنبه ۲۶ آبانماه در اعتراض به عدم اجرای…

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون

روز یکشنبه ۲۵ آبانماه، پس از ۶ روز، صدها کارگر پیمانی کشت و صنعت کارون به…

کشته و زخمی شدن سه کارگر در مریوان و بجنورد

روز یکشنبه ۲۵ آبانماه در جریان دو حادثه کاری در شهرهای بجنورد و مریوان یک کارگر…

تشدید بحران سیاسی در پرو و استعفای رئیس جمهوری موقت آن

بحران سیاسی و اعتراضات ضد دولتی در پرو در حدی بالا گرفته است که رئیس جمهوری…