بیانه کمیته زنان کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) به مناسبت ۲۵ نوامبر روز مبارزه برای محو خشونت علیه زنان

۲۵نوامبر سال ۱۹۶۰، در بخش شمالی «جمهوری دومینیکن» جسد های سه خواهر  به نام‌های “پاتریا”، “مینروا”،”ماریاترزا”…

گرامی باد ٢۵ نوامبر، روز مبارزە با خشونت علیە زنان

حسن رحمان پناه ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیه زنان است . این روز…

ادامه اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت

صبح روز سه شنبه ۴ آذرماه بیش از یکصد نفر از کارگران پیمانی صنعت نفت  در…

اعتراضات دامنه دار کارگران کارخانه کیوان همدان

  شماری از کارگران کارخانه کیوان همدان روز سه شنبه ۴ آذر ماه برای دومین روز…

تجمع کارگران شهرداری منطقه دو خرم آباد

کارگران شهرداری منطقه دو خرم آباد روز سه شنبه ۴ آذر ماه در اعتراض به عدم…

استمرار تجمع کارگران اخراجی شهرداری زنجان

روز سه شنبه ۴ آذر ماه بار دیگر  جمعی از کارگران اخراجی شهرداری زنجان با خواست…

تجمع اعتراضی کارگران فصلی هفت تپه

جمعی از کارگران فصلی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه ۳ آذر ماه در…

از سرگیری اعتراض کارگران مناطق آزاد ماهشهر

جمعی از کارگران مناطق آزاد ماهشهر روز دوشنبه ۳ آذرماه  در اعتراض به سوءاستفاده کارفرمایان مناطق…