ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری صیدون

جمعی از کارگران شهرداری صیدون در استان خوزستان روز یکشنبه ۱۶ آذرماه در اعتراض به عدم…

تجمع کارگران حمل و نقل بار و مسافر یاسوج

  جمعی از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافربری یاسوج روز یکشنبه ۱۶ آذر…

استمرار تجمعات اعتراضی اهالی شهر سربندر

روز یکشنبه ۱۶ آذرماه اهالی شهرستان  سربندر  برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عملکرد مسئولین…

تجمع جوانان جویای کار در ماهشهر

به گزارش منتشره روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه شماری از جوانان جویای کار ماهشهر در اعتراض…

تجمع کشاورزان و مالباختگان دزفول

شماری از کشاورزان و مالباختگان منطقه چغامیش در شهرستان دزفول، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل…

تجمع پزشکان خانواده استان فارس

گروهی از پزشکان خانواده در استان فارس، روز شنبه ۱۵ آذر ماه در اعتراض به عدم…

نقض حکم اعدام سه معترض محکوم به اعدام آبانماه

روز شنبه ۱۵ آذرماه درخواست اعاده دادرسی “امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی” سه تن…

تداوم اعتصاب کارگران هندی

دهها هزار نفر از کارگران سراسر هند روز شنبه ۱۵ آذرماه با آمدن به خیابان و…