تداوم اعتصاب کارگران نیروگاه رامین اهواز

صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه همانند چند روز گذشته کارگران نیروگاه رامین اهواز واقع در شهر…

ادامه اعتراض کارگران پسماند بجنورد

کارگران پسماند بجنورد روز شنبه ۲۲ آذر ماه برای دومین روز متوالی با خواست تامین امنیت…

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد

جمعی از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه در اعتراض به…

تجمع کارگران پروژه قطار شهری اهواز

حدود دویست نفر از کارگران شاغل در بخش های مختلف قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) روز…

تجمع اعتراضی پرسنل عوارضی قزوین

کارگران بیکار شده گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین روز شنبه ۲۲ آذرماه  ماه در اعتراض به…

ادامه تجمع فرهنگیان سردشت

روز شنبه ۲۲ آذر ماه جمعی از فرهنگیان سردشت برای دومین بار در اعتراض به عدم…

بازداشت گسترده شهروندان در پاوه

نزدیک به دو هفته بعد از ترور محسن فخری‌زاده در تهران، نیروهای امنیتی رژیم دست به…

اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز

“روح‌الله زم” مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، بامداد شنبه ۲۲ آذر ماه به اتهام «فساد فی‌الارض» از…