اعتصاب کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی

صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه جمعی از کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی واقع در…

اعتصاب و تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان نسبت به عدم پرداخت بموقع دستمزدها، حق…

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس

جمعی از کارگران شهرداری فضای سبز شهرداری بندر عباس صبح روز یکشنبه ۳۰ آذر ماه در…

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری صیدون

بار دیگر روز یکشنبه ۳۰ آذرماه کارگران شهرداری صیدون دراعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق…

اعتراض کارگران راه آهن مشهد

رو شنبه ۲۹ آذرماه جمعی از کارگران راه آهن مشهد به همراه خانواده هایشان در اعتراض…

تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج

جمعی از دستفروشان سنندج روز شنبه ۲۹ آذر ماه در اعتراض به تصمیمات اخیر مسئولان مبنی…

اعتراض پرستاران در بیمارستانهای مختلف کشور

جمعی از پرستاران سراسر کشور روز شنبه ۲۹ آذرماه  در اعتراض به دستور رئیس مرکز روابط…

تجمع معلمان حمایتی یزد

روز شنبه ۲۹ آذر ماه بعد از یک هفته تجمع مقابل اداره‌ کل آموزش و پرورش…