تداوم تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

صبح روز سه شنبه ۹ دیماه جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام برای چندمین بار با…

تجمع کارگران رنگین نخ سمنان مقابل استانداری

کارگران بیکار شده رنگین نخ سمنان  روز سه شنبه ۹ دیماه با برپایی تجمع مقابل استانداری،…

اعتراض کارگران شرکت کیسون در کوه مبارک جاسک

روز سه شنبه ۹ دیماه اعتراض کارگران شرکت کیسون در کوه مبارک شهرستان جاسک واقع در…

اعتراض کارگران کارخانه سیمان سپهر

جمعی از کارگران بیکار شده کارخانه سیمان سپهر واقع در استان فارس در اعتراض به تعطیلی…

تجمع کارگران صنعت برق و کارگران فضای سبز شهرداری کرج

جمعی از کارگران صنعت برق و کارگران فضای سبز شهرداری کرج روز دوشنبه ۸ دیماه در…

تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس درون شهری ارومیه

روز دوشنبه ۸ دیماه، جمعی از رانندگان اتوبوس درون شهری ارومیه  با رفتن به تهران و…

ادامه تجمع جوانان جویای کار روستای قلعه چنعان

جمعی از جوانان روستای قلعه چنعان بار دیگر روز دوشنبه ۸ دیماه  در اعتراض به افزایش…

تجمع اهالی روستای فراغه

گروهی از اهالی روستای فراغه شهرستان ابرکوه واقع در استان یزد، روز دوشنبه ۸ دیماه در…