تجمع شهروندان معترض به وضعیت معیشتی در تهران

روز چهارشنبه ۱۰ دیماه برای دومین روز متوالی جمعی از شهروندان تهران در اعتراض به بحران…

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران تجهیزات مکانیکی مجتمع نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه ۱۰ دیماه، در اعتراض به غیبت رد…

تجمع کشاورزان شرق استان اصفهان

شماری از کشاورزان شرق استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۰ دیماه  در اعتراض به عدم رسیدگی به…

سیزدهمین روز اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی ارومیه

روز چهارشنبه ۱۰ دیماه سیزدهمین  روز از اعتصاب رانندگان سازمان اتوبوسرانی ارومیه، به دلیل عدم اجرایی…

صدور حکم حبس علیه آرش گنجی عضو کانون نویسندگان ایران

حکم “آرش گنجی” مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، مبنی بر ۱۱ سال حبس تعزیری روز…

بحران آلودگی هوا در تهران

طی روزهای گذشته میزان آلودگی هوای تهران به ۱۶۵ رسیده که وضعیت بحرانی قلمداد می‌شود. استاندار…

پرواز دو بمب افکن آمریکا بر فراز خلیج فارس

دو بمب افکن «بی ۵۲» ارتش آمریکا روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ماموریت ۳۰ ساعته پرواز در…

وقوع انفجار مرگبار در فرودگاه عدنِ یمن

روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در جریان وقوع انفجاری بزرگ در فرودگاه  فرودگاه عدن همزمان با ورود…