تجمع سراسری بازنشستگان کشور

روز یکشنبه ۱۴ دیماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی دستکم در نوزده شهر از جمله اراک،…

تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران

شماری از نیروهای شرکت نفت گچساران  صبح روز دوشنبه ۱۵ دیماه برای دومین بار در اعتراض…

اعتراض کارگران کشت و صنعت لرستان

روز  دوشنبه ۱۵ دیماه ، برای دومین روز متوالی جمعی از کارگران کشت و صنعت لرستان، …

تجمع کارگران آبفای استان کهگیلویه و بویراحمد

بار دیگر شماری از کارگران آبفای استان کهگیلویه و بویراحمد روز دوشنبه ۱۵ دیماه در اعتراض…

اعتراض کارگران کارخانه حریر خوزستان

کارگران شاغل در کارخانه حریر خوزستان  روز دوشنبه ۱۵ دیماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض…

ادامه تجمعات کارگران معدن همکار

اعتراضات کارگران معدن همکار شرکت زغال سنگ راور واقع در کرمان،  روز دوشنبه ۱۵ دیماه  در…

اعتراض  کارگران معدن آسمینون منوجان

شماری از کارگران معدن “آسمینون” منوجان روز یکشنبه ۱۴ دیماه برای چندمین بارمتوالی طی سال جاری…

تجمع دستفروشان سنندج

روز یکشنبه ۱۴ دیماه جمعی از دستفروشان سنندج، برای دومین روز متوالی در خیابان فردوسی و…