تجمع کادر درمانی شهرهای مختلف

روز دوشنبه ۱۵ دیماه پرسنل و پرستاران بیمارستانهای شهرهای مختلف کشور از جمله خوزستان، اصفهان، یزد…

تداوم اعتصاب کارگران معدن فاریاب کرمان

کارگران معدن فاریاب کرمان  بار دیگر روز سه شنبه ۱۶ دیماه برای چهارمین روز متوالی در…

اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال

صبح روز سه شنبه ۱۶ دیماه  کارگران کارخانه رنگ‌سازی پارس پامچال واقع در شهرک صنعتی قزوین …

استمرار اعتراض کارگران پیمانکاری کشت و صنعت لرستان

شماری از کارگران شرکتی مجتمع کشت و صنعت لرستان، روز سه شنبه ۱۶ دیماه برای چندمین…

تجمع کارگران اخراجی سد مخزنی بیجار ـ فومن

پانزده تن از کارگران اخراجی سد مخزنی بیجار ـ فومن روز سه شنبه ۱۶ دیماه با…

تجمع کارکنان شرکت نوید زرشیمی ماهشهر

شماری از کارکنان شرکت نوید زر شیمی ماهشهر روز سه شنبه ۱۶ دیماه در اعتراض به…

تداوم تجمع دستفروشان در سنندج

تجمع و اعتراض دستفروشان سنندج در اعتراض به ممنوعیت  دستفروشی در خیابان فردوسی روز سه شنبه…

تجمع کشاورزان اصفهان

شماری از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه ۱۵ دیماه در اعتراض به عدم دریافت حق آبه خود،…