تجمع کارگران پیمانکاری واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام

جمعی از کارگران واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام که به تازگی با اتمام قرارداد بیکار شده اند،…

اعتراض کارگران فولاد اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز دوشنبه ۲۲ دیماه با برپایی تجمع مخالفت خود با…

ادامه تجمع کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین

کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین روز سه شنبه ۲۳ دیماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض…

اعتراض کارگران شهرداری منطقه دو خرم آباد

کارگران فضای سبز شهرداری منطقه‌ی دو خرم‌آباد روز سه شنبه ۲۳ دیماه در اعتراض به عدم…

تجمع اعتراضی سرایداران مدارس

روز دوشنبه ۲۲ دیماه جمعی از سرایداران و نیروهای خدماتی مدارس تهران با برپایی تجمع مقابل…

اعتراض کادر درمان بخش خصوصی تبریز

تعدادی از کادر درمان بخش خصوصی تبریز، روز دوشنبه ۲۲ دی ، در اعتراض به عدم…

تجمع پرستاران بیمارستان میلاد

جمعی از پرستاران بیمارستان میلاد تهران روز سه شنبه ۲۳ دی ماه با برپایی تجمع مقابل…

تجمع کشاورزان اصفهان

شماری از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه ۲۲ دیماه در اعتراض به عدم دریافت حق آبه خود،…