تداوم اعتصاب کارگرن گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از روز چهارشنبه ۲۴ دیماه تاکنون در اعتراض به عدم…

سومین روز اعتصاب کارگران معدن روی گوجهر راور

کارگران معدن روی گوجهر راور در استان کرمان  صبح روز پنجشنبه ۲۵ دیماه در اعتراض به…

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

شماری از کارگران شهرداری یاسوج روز پنجشنبه ۲۵ دیماه برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به…

اعتراض جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان

جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان روز پنجشنبه ۲۵ دیماه برای سومین روز در…

احضار ۲۰ تن از کارگران هفت تپه

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه هفته جاری برای ۲۰ تن از کارگران و فعالان…

اعتراض کارگران هندی به افزایش خصوصی سازی

گروهی از کارگران صنعت برق در هندوستان  روز چهارشنبه ۲۴ دیماه نسبت به خصوصی‌سازی خطوط انتقال…

بازداشت گسترده فعالین کارگری در کامبوج

به گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی  کامبوج؛  این روزها،  هرگونه اعتراض و مطالبه‌گری حقوق…

برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در بلژیک

روز چهارشنبه ۲۴ دیماه مرگ یک جوان ۲۳ ساله سیاهپوست که در بازداشت پلیس بلژیک به…