تجمع اعتراضی کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان

اروز پنجشنبه ۲ بهمن ماه،  جمعی از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراضی به عدم…

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله که از مدتی پیش آغاز شده روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه…

تجمع کارکنان شهرداری الوند

شماری از کارکنان شهرداری الوند روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه در محوطه این شهرداری دست به…

تجمع مربیان پیش‌دبستانی خوزستان

روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه گروهی از مربیان پیش‌دبستانی استان خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی در…

تجمع متقاضیان مسکن مهر هشتگرد

جمعی از متقاضیان مسکن مهر هشتگرد روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه با برگزاری تجمع اعتراضی در…

واژگونی سرویس کارگران کارخانه صبا باتری

سرویس حمل و نقل کارخانه صبا باتری روز پنجشنبه ۲ بهمن در حال انتقال کارگران از…

محکومیت دو شهروند بهایی به ۱۰ سال زندان

دو شهروند بهایی به نامهای “سوفیا مبینی” و “نگین تدریسی” روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه توسط…

برگزاری تظاهرات اعتراضی در آمریکا

یک روز پس از مراسم تحلیف جو بایدن جوانان شهرهای مختلف آمریکا تظاهرات کرده و با…