استمرار تجمع کارگران هپکو اراک

جمعی از کارگران هپکو اراک  به نمایندگی از سایر کارگران، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه، برای دومین…

اعتراض کارگران ابنیه فنی نواحی زاگرس و اندیمشک

شماری از  کارگران ابنیه فنی نواحی زاگرس و اندیمشک، روز یکشنبه ۱۹بهمن ماه در اعتراض به…

جمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

جمعی از آموزش دهندگان قبل از سال ۹۲ نهضت سواد آموزی که در حال حاضر هم…

اعتراض کارگران مهمان‌سراهای نفت و گاز گچساران

روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه کارگران مهمان‌سراهای نفت و گاز گچساران در اعتراض به بی توجهی…

برگزاری دو تجمع دیگر مقابل مجلس

گروهی از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی تهران و البرز  و همچنین جمعی از مربیان سازمان…

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به…

تصمیمات ضد کارگری دولت قزاقستان علیه کارگران این کشور

به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قزاقستان، دولت  اجازه فعالیت رسمی به تشکل‌های کارگری در…

افزایش شمار قربانیان فرو ریختن یخچال طبیعی در هیمالیا

روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه در شمال هند در پی درهم شکسته شدن بخشی از یخچال…