فعالیت تبلیغی در محور سنندج – مریوان به مناسبت  روز کومه له

بنابه گزارش دریافتی روز شنبه ۲۵ بهمن ماه شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست…

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۲۶ بهمن در بانه

برپایه خبر دریافتی،  روز جمعه ۲۴ بهمن ماه شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست…

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تهران جنوب

شماری از کارگران شرکت تهران جنوب فعال در پروژه بندر مجیدیه ماهشهر، روز شنبه ۲۵ بهمن…

اعتراض کارگران خطوط راه آهن زاگرس

روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، شماری از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه…

تجمع کارگران شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین  روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به مشکلات بیمه…

اعتراض کارگران شهرداری امیدیه

کارگران شهرداری امیدیه روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات…

تجمع دستفروشان خیابان فردوسی سنندج

جمعی از دستفروشان خیابان فردوسی سنندج، روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی…

اعتراض آبداران روستایی شهرستان ایذه

جمعی از آبداران روستایی شهرستان ایذه، روز شنبه ۲۵ بهمن ماه  در اعتراض به عدم پرداخت…