تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

صبح روز شنبه ۲ اسفند ماه جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام باخواست بازگشت به کار…

اعتراض کارگران مجتمع تجاری اروند

از کارگران مجتمع تجاری اروند درادامه تجمعات اعتراضی خود بار دیگر روز شنبه ۲ اسفند ماه…

تجمع معلمان خرید خدمت کشور

روز شنبه ۲ اسفند ماه شماری از معلمان خرید خدمت شهرهای مختلف کشور از قزوین، کرمان…

اعتراض بازنشستگان استان زنجان

روز جمعه ۱ اسفند ماه شماری از کارگران بازنشسته استان زنجان با تجمع مقابل استانداری این…

افزایش ازدواج کودکان در شهرستان خداآفرین

گزارشات منتشره از ۳۷ فقره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از ابتدای سال ۹۹ در شهرستان…

بازگشت آمریکا به پیمان مقابله با تغییرات اقلیمی پاریس

ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۱۹ فوریه رسما به پیمان مقابله با گرمایش زمین، موسوم به…

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در گرجستان

با ادامه اعتراضات ضد دولتی در گرجستان، روز جمعه ۱ اسفند ماه پلیس این کشور با…

تظاهرات اعتراضی زنان در آرژانتین

روز جمعه ۱ اسفند ماه گروهی از زنان در آرژانتین  با آمدن به خیابان و در…