اطلاعیه مشترک درباره تعیین حداقل دستمزد

در آستانه سال ۱۴۰۰ هستیم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه اند.…

تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران

شماری از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران  روز شنبه ۹ اسفند ماه در اعتراض به تبعیض در…

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

در پی انتشار فراخانی جهت برگزاری تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور، صبح…

اعتراض کارگران اخراجی پیمانکاری شرکت رجاء

جمعی از کارگران‌ اخراجی شرکت‌ ریلی  رجاء  روز شنبه ۹ اسفند ماه در اعتراض به عدم…

ادامه اعتراضات کارگران شرکت لاستیک پارس

روز شنبه ۹ اسفند ماه، جمعی از کارگران شرکت لاستیک پارس در ساوه برای چندمین روز…

تجمع کارگران شهرداری بندر ماهشهر

شماری از کارگران شهرداری بندر ماهشهر روز شنبه ۹ اسفند ماه در اعتراض به نحوه اجرای…

اعتراض بازنشستگان بانکها در تهران

روز شنبه ۹ اسفند ماه، تجمع اعتراضی بازنشستگان بانکها در تهران، در برابر صندوق بازنشستگی بانکها…

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران

 شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران روز شنبه ۹ اسفند ماه در اعتراض به…