تجمع کارگران قراردادی وزارت نفت

جمعی از کارگران قراردادی شرکت نفت  روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه با برپایی تجمعی مقابل…

اعتراض کارگران شرکتی توزیع برق در مقابل مجلس

روز سه شنبه ۱۹ اسفند شماری از کارکنان و نیرو‌های شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی…

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین و لرستان

کارگران راه آهن ورامین و لرستان  روز سه شنبه  ۱۹ اسفند ماه در اعتراض به عدم…

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد  روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در اعتراض به احتمال…

اعتراض جمعی از قنادان زنجان

روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه جمعی از قنادان زنجان نسبت به گرانی مواد اولیه و…

از سرگیری تجمع بازنشستگان هتل لاله

شماری از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در اعتراضی…

تجمع کارکنان بیمارستان علی شهرستان کرج

کارکنان بیمارستان “علی” شهرستان کرج روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در اعتراض به شرایط نامناسب…

تجمع فرهنگیان استان فارس

گروهی از فرهنگیان استان فارس روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه در محوطه اداره کل آموزش…