اعتراض کارگران فولاد ایران به اخراج دوتن از همکارانشان

جمعی از کارگران فولاد ایران روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه برای چندمی بار با خواست بازگشت…

تجمع کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان

روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه، کارگران شرکت معادن آسمینون منوجان در محور کهنوج به بندرعباس دست…

اعتراض کارگران شهرداری کارون

جمعی از کارگران خدمات شهری شهرداری کارون، روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه در اعتراض به عدم…

تداوم تجمع کارگران شهرداری منطقه ۵ اهواز

گروهی از کارگران شهرداری منطقه ۵ اهواز روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه، در حمایت از یکی…

اعتراض  معلمان حق التدریس کشور

شماری از معلمان حق التدریس شهرهای مختلف کشور روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه با رفتن به…

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی کشور

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه، در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع کارگران شهرک های صنعتی غرب تهران

کارگران شهرک های صنعتی غرب تهران روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه در اعتراض به خرابی جاده…

بازداشت اسماعیل گرامی فعال مستقل بازنشستگان

به دنبال برگزاری تجمع سراسری بازنشستگان در روز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته،…