تجمع کارگران شرکت توزیع برق در تهران

روز سه شنبه ۱۷فروردین ماه جمعی از کارگران شرکتی و حجمی شرکت توزیع برق در اعتراض…

اعتراض اپراتور‌های آب و فاضلاب اهواز

تعدادی از کارگران اپراتور آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در ادامه‌…

ادامه تجمع کارگران معدن کرومیت آسمینون

هزار و ۲۰۰ کارگر معدن کرومیت آسمینون در جنوبی‌ترین منطقه استان کرمان به دنبال تعطیلی معدن…

اعتراض کارگران شهرداری کارون

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری کارون در استان خوزستان روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در…

تجمع کارگران آبفای خرمشهر

شماری از کارگران آبفای خرمشهر، روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

اعتراض کارگران واحدهای تولیدی شن و ماسه در جوبجی رامهرمز

روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ماه تعدادی از کارگران حدود ۵۰ واحد تولیدی شن و ماسه در…

تجمع اعتراضی نیروهای دانشسرایی در شهرهای مختلف

جمعی از نیروهای دانشسرایی شهرهای مختلف کشور از جمله “اصفهان، کرج، فارس و بوشهر” روز سه…

اعتراض کارگران بازنشسته هتل لاله تهران

گروهی از کارگران بازنشسته هتل لاله تهران روز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در اعتراض به…