تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران

بار دیگر صبح روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی…

اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه، کارگران نی بر شرکت هفت تپه ضمن اعتصاب، در محل کار…

اعتراض کارگران آب و فاضلاب اهواز

جمعی از کارگران پیمانی اپراتور آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، در…

تجمع کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سریش آباد

جمعی از کارگران شهرداری سریش آباد روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه در اعتراض به عدم…

تجمع فرهنگیان تهران در برابر دیوان عدالت

روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه،  جمعی از فرهنگیان تهران در اعتراض به رای ۸۲۵ دیوان عدالت…

تداوم تجمع معلمان تازه استخدام شده

شماری از معلمان تازه استخدام، صبح روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه برای سومین روز متوالی در…

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۵ کارگر…