تجمع کارگران شرکت لوله سازی خوزستان

روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران شرکت لوله سازی خوزستان در اعتراض به تداوم…

اعتصاب کارگران معدن آسمینون در شهرستان منوجان

جمعی از کارگران معدن آسمینون شهرستان منوجان روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در اعتراض به و…

تجمع کارگران شرکت مخابرات ارومیه

شماری از کارگران قراردادی شرکت مخابرات ارومیه روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم…

اعتراض کارگران خدماتی آموزش و پرورش اصفهان

کارگران خدماتی آموزش و پرورش شامل رسمی، پیمانی، و قراردادی استان اصفهان روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت…

سومین روز تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، آموزگاران نهضت سوادآموزی سراسر کشور با رفتن به تهران برای…

تجمع کارگران بازنشسته صنعت فولاد در شهرهای مختلف

کارگران بازنشسته صنعت فولاد روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح پایین حقوق و…

اعتراض مالباختگان خودروی شاهین

روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، تعدادی از متقاضیان خودروی شاهین در اعتراض به عدم تحویل خودروهایشان…

وقوع دو زمین لرزه بزرگ در استان خراسان شمالی

بامداد روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، دو زمین لرزه به بزرگی ۵.۵ و ۵.۴ در مقیاس…