قطعنامه روز جهانی کارگر در سنندج

ما کارگران،  ما معلمان، ما بازنشستگان، ما مردم از همه بخش های جامعه روز جهانی کارگر،…

قطعنامه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر (  ۱۴۰۰ )

کارگران، مردم زحمتکش. امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه (روز جهانی کارگر ) می…

برگزاری مراسم اول ماه مه در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه جمعی از زنان و مردان آزادیخواه شهرستان بانه…

گرامیداشت اول ماه مه در کرج

بنابه گزارش دریافتی روز پنجشنبه ۹ ادریبهشت ماه جمعی از فعالین کرج با برپایی مراسمی، اول…

فعالیت تبلیغی به مناسبت اول ماه مه ی در سنندج

بر پایه گزارش منتشره روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه، کارگران یکی از کارگاه های صنعتی در…

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۱ مه در سقز

بنا به گزارش دریافتی، روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه، در اطراف شهر سقز اقدام به پخش…

برگزاری روز جهانی کارگر در کامیاران

روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران ساختمانی کامیاران و کرمانشاه، اقدام به برگزاری مراسم…

تجمع کارگران سامان کاشی بروجرد

روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه، کارگران سامان کاشی بروجرد در اعتراض به معضل ۹ ساله و …