مرگ و مصدومیت ۷ کارگر در شهرهای مختلف ایران

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۲۴ مردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و…

انتقال شاپور احسانی راد به زندان اوین

  بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۲۴ مردادماه، شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره…

مرگ ۹۴ نفر بر اثر حوادث جاده ای در استان خراسان شمالی

از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۴ نفر بر اثر  حوادث جاده ای استان خراسان شمالی کشته…

رهایی از مرگ ۳ زندانی محکوم به اعدام در شهرهای مختلف

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه ۲۵ مردادماه، ۳ زندانی محبوس در زندان دامغان، خوی و…

حمله پلیس آمریکا با خودرو به معترضان در آمریکا

بنا به گزارش منتشره، در تظاهرات روز پنج شنبه ۲۴ مردادماه، جمعی از معترضان که خواستار…