از سر گیری اعتراضات کارگران هفت تپه

روز سه شنبه  ۱ مهر ماه تعداد زیادی از کارگران  مجتمع نیشکر هفت تپه در  اعتراض…

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کیمیا طرح اسپادان

جمعی از کارگران شرکت کیمیا طرح اسپادان یزد  روز سه شنبه ۱ مهر ماه با برپایی…

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند تربت جام

کارگران کارخانه قند تربت جام روزسه شنبه ۱مهرماه ،نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست…

اعتراض کارکنان شرکتی و پیمانکاری بیمارستان های اهواز

روز سه شنبه اول مهر، جمعی از کارکنان شرکتی و پیمانکاری بیمارستان های گلستان، خمینی، رازی،…

ادامه اعتراض کارگران شهرداری دهدشت

اعتراض کارگران قرارداد موقت شهرداری دهدشت نسبت به نداشتن امنیت شغلی و سطح نازل دستمزدهایشان روز…

اعتراض کارگران شهرداری سده

جمعی از کارگران شهرداری “سده” روز سه شنبه اول مهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان…

تجمع اعتراضی اهالی روستای کولسه جوانرود

جمعی از اهالی روستای کولسه واقع در شهر جوانرود روز سه شنبه اول مهر ماه در…

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کارخانه پارس آمپول

اعتصاب کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه  که از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه دراعتراض به سطح پایین…