واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی و ادامه اعتراضات کارگران

اعتراضات کارگران نیروگاه رامین اهواز برای تامین امنیت شغلی و معیشتی بدلیل واگذار شدن ۴۹ درصد…

تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات هفت تپه

کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغول هستند،روز دوشنبه ۷ مهر ماه در…

اعتراض پرستاران بیمارستان روحانی بابل

کادر پرستاری بیمارستان “روحانی” بابل در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کار و کارانه خود با…

تجمع آتش نشانان اصفهان

 شماری از آتش‌نشانان اصفهان روز دوشنبه ۷ مهر ماه با تجمع در مقابل استانداری اصفهان خواهان…

برگزاری دو تجمع اعتراضی در کرمانشاه

روز دوشنبه ۷ مهر مه شماری از کارگران جهاد نصر کرمانشاه و جمعی از مربیان مهدکودک…

تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگران جانباخته فولاد

جمعی از خانواده‌های کارگران جانباخته فولاد روز دوشنبه ۷ مهر،برای اعتراض به عدم پرداخت کامل حقوق…

تداوم تجمع زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره 

جمعی از زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره که به تفکیک زباله اشتغال داشتند، بار دیگر…

بازداشت گسترده جوانان در تهران

روز دوشنبه ۷ مهر  ماه دستکم ۳۸۹نفر از جوانان تهران تحت نام “اراذل و اوباش”  توسط…