اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن لرستان

صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه جمعی از کارگران راه آهن لرستان برای دومین روز متوالی…

ادامه تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی دهلران 

جمعی از کارگران اخراجی پتروشمی دهلران روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه برای سومین روز متوالی  با…

اعتصاب چند روزه کارگران کارخانه خودروسازی مدیران خودرو

طی هفته گذشته برای چند روز، کارگران کارخانه خودروسازی مدیران خودرو واقع در استان کرمان، منطقه…

اعتصاب و تجمع کارگران فضای سبز شهرداری اروند کنار 

شماری از کارگران فضای سبز شهرداری اروند کنار روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در اعتراض به…

تجمع کارگران شهرداری دهدشت

جمعی از کارگران شهرداری دهشت روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق…

اعتراض کارکنان و پرستاران شرکت آوا سلامت  اهواز

روزیکشنبه ۲۰ مهر،جمعی از کارکنان وپرستاران شرکت آوا سلامت نسبت به کاهش حقوقهای خود مقابل دانشگاه…

کشته و زخمی شدن چهار کارگر در البرز و اهواز

  روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در جریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در البرز واهواز،…

وقوع انفجار مرگبار در اهواز

بنابه گزارشات منتشره روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در جریان وقوع انفجاری در جنب بازارچه عامری…