تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه  شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف…

تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

جمعی از کارگران هپکو اراک روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به…

استمرار تجمع کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت به…

اعتراض کارگران کارخانه آرتاول تایر تاکستان

کارگران کارخانه آرتاول تایر تاکستان  روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه نسبت  به سطح نازل حقوق وعدم…

تجمع کارگران شهرداری الوند

کارگران خدماتی شهرداری الوند در استان قزوین، روز چهارشنبه در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای…

ادامه اعتراضات اهالی شهرک اندیشه قزوین

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، اهالی شهرک اندیشه قزوین در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم صدور مجوز…

جان باختن دو کارگر و مصدومیت ۱۱ کارگر دیگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۳ کارگر در شهرهای…

اعدام هفت  زندانی در زندان رجائی شهر کرج

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن حکم اعدام هفت زندانی که پیشتر به طور جداگانه به اتهام قتل…