کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » Archives for بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

مطالب رسیده

نمایش انتخابات سرد و برمق و نگرا یب خامنهای و کارنامه سیاه ریاست جمهوری روحا یب!

بهرام رحمانی
  بهرام رحما نی bahram.rehmani@gmail.com کمتر ار دور روز مانده به نمایش انتخابات مهندسی شده در ایران، خامنهای با عجز و التماس خواستار حضور مردم...
مطالب رسیده

نمایش انتخابات ریاست جمهوری و وعده‌های دروغین نامزدها در میان فقر و گرانی روزافزون!

بهرام رحمانی
           بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com شیخ حسن روحانی رییس‌جمهور اسلامی پیش‌تر در سریال وعده‌های خود اعلام کرد بود «در پایان سال ۱۳۹۹...