کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » Archives for ابراهیم علیزاده

ابراهیم علیزاده

مطالب رسیده

سالگرد حمله سراسری جمهوری اسلامی به کردستان در سال ١٣۵٨ و آغاز مقاومت مردم کردستان

ابراهیم علیزاده
گفتگویی با ابراهیم علی‌زاده دبیر اول کومه‌له این مصاحبه در سال ٢٠١٣ از طرف “رادیو زمانه” با رفیق ابراهیم علی‌زاده انجام شده است. از آنجایی...